Är något som jag ibland tycker är svårt, just därför att det finns så många föreställningar om hur den ”perfekta sommaren” ska se ut. En...