Är att de följer upp den upplevda  kvaliteten inom vården i respektive kommun, eftersom det uppenbarligen skiljer sig åt till stor del beroende vart man...