En dag läste jag Mariestadstidningen och rubriken löd ” Vems ärenden går man” om diagnoser där skribenten ställde […]

Annonser