Som sjuk ställs man ibland inför val som man önskar vården kunde ta på sig just p.g.a att man inte alltid har samma erfarenheter av...