Cymbalta

Medicindilemma…

Som sjuk ställs man ibland inför val som man önskar vården kunde ta på sig just p.g.a att man inte alltid har samma erfarenheter av vad som överlag brukar ge bäst resultat, då tänker jag på i medicinväg. Just nu… Read More ›