Annonser
Showing 1 Result(s)
Uncategorized

Något som är viktigt…

Är att de följer upp den upplevda  kvaliteten inom vården i respektive kommun, eftersom det uppenbarligen skiljer sig åt till stor del beroende vart man får sin vård idag.  Idag fick jag faktiskt en Nationell Patientankät om just detta för en viss kommun. Jag var en av de personer som slumpmässigt valts ut att delta i årets undersökning, det är jag glad för eftersom jag känner att jag har lite erfarenheter från olika kommuner och självklart aktuell kommun. Att det står tydligt att personuppgifterna är sekretessbelagda tror jag är viktigt och bra och gör att fler kommer våga svara. I …

Annonser
%d bloggare gillar detta: