Min insändare till MT publicerades…

http://mariestadstidningen.se/asikter/fria-ord/2017/06/21/jag-har-trottnat-pa-att-skammas Ovanstående länk går till mitt inlägg i MT. Annonser

Annonser