Fördomen och det många inte talar öppet om…

Begreppet fördom finns inom många områden och är fortfarande ett stort problematiskt område. Varför kan man fråga sig? Kanske just därför att många lägger ”locket på” när det kommer till att göra något åt dessa i vardagen. Kanske har de nu blivit så vanliga att folk inte ser alt. väljer att inte se i rädsla …

Annonser