Ansvar…

Har kommit till ett jobbigt läge och hoppas få svar på min ställda fråga, kanske (förhoppningsvis) idag.  Har ställt frågan om ansvar när man mår dåligt. Har vänt mig till höger och vänster utan nämnvärt resultat. Akutpsykiatrin  i … är tydligen inget alternativ, även fast jag har min sjukdom och mår som jag gör då …

Annonser