Heal…

Psykisk ohälsa – 2Heal https://2-heal.com/det-har-kan-vi-hjalpa-dig-med/psykisk-ohalsa/

Ett bra initiativ 👍

Kanske själv ska få terapi här…

Vid symtom som dessa..

Viktigt att även ha kontakt med sin läkare på ordinarie mottagning… 👍

Author: malinitoreboda

Är en 30 årig kvinna som lever med olika psykiatriska diagnoser. Såsom bipoläritet, ångest, social fobi och tvångssyndrom. Trots mina " hinder" strävar jag efter en så optimistisk syn på tillvaron som möjligt , då jag förstås upplever motsatsen som än mer " bromsande. Välkommen!