”Hur diagnosen bipolär sjukdom kan påverka personers identitetsuppfattning” en uppsats från Lunds universitet, skriven av Nina Paulin

https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:-yJzkpy5-vkJ:scholar.google.com/&hl=sv&as_sdt=0,5

Det här tycker jag är så intressant.

Något jag funderar och har funderat mycket över, samt känner varje dag…, jag som ju själv lever med sjukdomen.

Det att vara osäker i sin identitet även fast jag är 33 år och vuxen. Tror tom att jag påtalat detta för min omgivning.

Så bra skrivet, och som sagt jätte intressant…

Uppsatsen på bilderna i korta drag.

Obs… länk till hela uppsatsen överst… 👍

#Bipolär#jaget#identitet #stigmatisering

#Lundsuniversitet

Author: malinitoreboda

Är en 30 årig kvinna som lever med olika psykiatriska diagnoser. Såsom bipoläritet, ångest, social fobi och tvångssyndrom. Trots mina " hinder" strävar jag efter en så optimistisk syn på tillvaron som möjligt , då jag förstås upplever motsatsen som än mer " bromsande. Välkommen!