Titta på ”I en tid med depression och lyckopiller. Varför lider så många av ångest och nedstämdhet?” på YouTube

#depression

#psykofarmaka

Author: malinitoreboda

Är en 30 årig kvinna som lever med olika psykiatriska diagnoser. Såsom bipoläritet, ångest, social fobi och tvångssyndrom. Trots mina " hinder" strävar jag efter en så optimistisk syn på tillvaron som möjligt , då jag förstås upplever motsatsen som än mer " bromsande. Välkommen!