Bipolär resa – på VIX… 😊

https://www.malinitoreboda.com/

Har även startat en blogg om bipolär sjukdom på VIX… 😊

Välkommen

Author: malinitoreboda

Är en 30 årig kvinna som lever med olika psykiatriska diagnoser. Såsom bipoläritet, ångest, social fobi och tvångssyndrom. Trots mina " hinder" strävar jag efter en så optimistisk syn på tillvaron som möjligt , då jag förstås upplever motsatsen som än mer " bromsande. Välkommen!