Uppdaterad…

Reflektion kring Öppenhet på ort och i stad

#reflektion

#öppetsamhälle

Att bo på en mindre ort kan ha fördelar men också nackdelar.

Jag har bott på ort under större delen av mitt liv. Mina föräldrar flyttade hit – 86 året innan jag föddes.

Min reflektion berör öppenhet och folks benägenhet att ”släppa in andra” i gemenskapen.

Redan som liten kände jag en stark känsla av att det var svårare om man som många andra inte hade flera generationer tillbaka i sin släkt boendes på min ort.

Man hade svårare att få vara med, en del av orten. Tänkte länge att det endast var en känsla. Dock har jag under årens lopp hört att andra som flyttat hit fått det svårare att få deltaga och  socialiseras här.

Inte endast som det brukar vara när man är ny, utan på ett djupare plan. Vet tom en del som flyttat hit men snart flyttat igen. Våran familj har haft svårt, pappa har haft svårt.

Minns så starkt en känsla som jag fick som barn av skillnad mellan i detta fall Göteborg (Majorna) dit vi alltid har åkt då och då, (pappas studentlägenhet). Jag var ute på gården där (det finns ett galler mellan gårdarna/tomterna och grannflickan (tappar) sin vante över gallret eller mer slänger över den. Jag tar upp den och ska ge den till henne var på hon frågar om jag vill vara med dom och leka. Vi lekte nästan hela den dagen – vi blev även vänner.

Apropå vänner, fick också en annan vän Theo i Majorna, vi brukade klättra i trädet på våran gård. Skillnaden var att på denna ort kändes det mer nödvändigt att  vara ”poppis” i skolan för att få vara med alls, vindarna blåste åt olika håll hela tiden och det var mycket snack. Ingen hade råd att säga något positivt i ”onödan”.

Känslan var att man fick stor fördel om man hade bott här länge, hade  släkten boendes här-vilket också känns logiskt. Man borde ju gynnas socialt på en ort eller i en stad om man redan från början har en förankring till den. Själv hade jag inte detta, inte heller många av de som kom, för att senare flytta. Jag studerade, gick gymnasiet i Mariestad, där var det faktiskt en mycket stor skillnad i öppenhet. Jag kände där en sorts frihetskänsla.

Studerade i Östersund och Örebro även om det bara var ett halvår så var skillnaden även där stor-skillnaden var att jag plötsligt  fick/kunde delta.

Nu idag är läget med Corona hemskt och man behöver tänka på det och hålla avståndet. Men känslan är att just öppenhet och deltagande har varit ett problem under många år här på orten. 


  Idag  finns det en grupp här där man faktiskt jobbar med frågor om gemenskap, det tycker jag är positivt . 

Refererar till en  rapport om att få  känna sig delaktig som ung, från MUCF

” Känslan av att vara en del av samhället skiljer sig mellan unga i stan och unga i landsbygder. Det visar en färsk rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. I det här webbinariet berättar Ylva Saarinen, som har skrivit rapporten, om hur unga ser på sin roll i samhället och ger förslag på vad som borde göras för att fler ska känna sig delaktiga.
I rapporten har unga från olika delar av landet fått svara på hur de ser på sin egen delaktighet i samhället.
– När det kommer till social inkludering och tillhörighet finns det flera likheter mellan hur fokusgruppsdeltagare i landsbygder och så kallade utsatta områden beskriver sina upplevelser, säger Ylva Saarinen, som gjort undersökningen på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Både unga i landsbygder och i utsatta områden upplever att de har sämre förutsättningar för ett bra liv jämfört med unga i städer. Flera har dessutom låg tilltro till offentliga aktörer och upplever att det är svårt att påverka samhälle”. 

Refererar till MUCF s rapport eftersom den ger en saklig bild på liknande problematik.. 

Det  finns såklart mycket positivt också. Många, liksom jag, uppskattar friluftsområdet, kanalen och den fina naturen här. 


Detta var min reflektion där jag vill visa att det finns skillnader i öppenhet på min ort,  rapporten från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor visar även skillnader nationellt bland ungdomar och en slutsats jag drar är att man antagligen gynnas av att redan från start ha social förankring på en ort eller i stad. 


 Faktum kvarstår, det är mycket viktigt att man får delta, människor är ju i grunden ”flockdjur” samtidigt kan inkluderande och deltagande vara svårt. 

Hoppas i vilket fall att öppenheten ökar för  samhället i stort, det vinner alla på. 

/Malin 

Skickat från Outlook Mobile


/Malin

Intressant läsning
Delaktighets modellen
Sant 😊

Author: malinitoreboda

Är en 30 årig kvinna som lever med olika psykiatriska diagnoser. Såsom bipoläritet, ångest, social fobi och tvångssyndrom. Trots mina " hinder" strävar jag efter en så optimistisk syn på tillvaron som möjligt , då jag förstås upplever motsatsen som än mer " bromsande. Välkommen!