Posted in Uncategorized

Sanna goes international…

Continue Reading Sanna goes international…
Posted in Uncategorized

Diagnosen behövs…

En dag läste jag Mariestadstidningen och rubriken löd ” Vems ärenden går man” om diagnoser där skribenten ställde sig frågande till diagnosen/diagnoser för individen ….

Continue Reading Diagnosen behövs…
Posted in Uncategorized

Hälsningar från Stockholm…

Mamma och systrarna är i Stockholm, de har sett Dannys show på Hamburger börs. Bor hos min ena syster Sanna. /Malin

Continue Reading Hälsningar från Stockholm…
Posted in Uncategorized

Vikten av balans vid bipolär sjukdom..

Sömn och dygnsrytm samt balans av alla de slag i livet, är något som är viktigt och som man bör prioritera vid bipolära tillstånd. Det…

Continue Reading Vikten av balans vid bipolär sjukdom..