Posted in Uncategorized

Tänkvärda citat från pinterest…

Så bra, tycker de ”talar” bäst för sig själva…😊

Continue Reading Tänkvärda citat från pinterest…
Posted in Uncategorized

Tittar på ”Bipolar disorder (depression & mania) – causes, symptoms, ” på YouTube

Hittade detta klipp på youtube tyckte det förklarade så bra …

Continue Reading Tittar på ”Bipolar disorder (depression & mania) – causes, symptoms, ” på YouTube
Posted in Uncategorized

Min insändare till MT publicerades…

http://mariestadstidningen.se/asikter/fria-ord/2017/06/21/jag-har-trottnat-pa-att-skammas Ovanstående länk går till mitt inlägg i MT.

Continue Reading Min insändare till MT publicerades…
Posted in Uncategorized

Alex, I miss you…

Ibland saknar jag mina katter något förfärligt. Alex var min första katt, honom köpte familjen år 2000. Han blev 14 år. Fick vara både inomhus…

Continue Reading Alex, I miss you…