Läkarträffen

Hypomani
 
Var hos min psykiatriker igår, blev ett bra möte som gav mycket. Bland annat gav hon namn  på ett symtom  i min sjukdom, nämligen hypomani. Det gör att jag kan förstå mig själv lite bättre ibland. Har nu läst lite om detta. Hypomani kan sägas vara en lindrigare form av mani. Tillståndet är förknippat med stor produktivitet och en stark känsla av välbehag. Hypomani förknippas med kreativitet och en oproportionerligt stor andel framgångsrika konstnärer har haft någon form av bipolär sjukdom.(Wikipedia). Tecken på hypomani är att personen är upprymd, optimistisk och pratsam, ofta också skarpare med förbättrad koncentration och kognition,  snabbare tankar och fler idéer. Många blir driftiga, målorienterade och produktiva. På samma gång framträder vanligtvis också negativa tecken på depression. De sjuka är retliga eller otåliga, känner sig kritiserade och motarbetade. Minskat sömnbehov är den pålitligaste indikatorn för sjuklig hypomani. I ett uppvarvat eller rastlöst tillstånd är det svårt för individen att koppla av och att vara stilla; kroppsrörelser kan vara ofrivilliga. Förmågan att fokusera försämras. I ett samtal kan det bli svårt att hålla tråden men även att inte prata för fort eller sluddra. Beteendet förändras. Många blir ovanligt sociala och kärvänliga. De bryter ofta mot normer liksom sina egna regler och vanor, tar större risker – inte sällan också promiskuöst. En överdriven nöjeslust som till exempel kan uttrycka sig i impulshandlingar som ekonomiska och sexuella utsvävningar ökar risken avsevärt för obehagliga konsekvenser.(wikipedia) Nu känner jag inte igen allt men mycket stämde, tyvärr, eller hur jag lämpligast utrycker mig. /Malin

Author: malinitoreboda

Är en 30 årig kvinna som lever med olika psykiatriska diagnoser. Såsom bipoläritet, ångest, social fobi och tvångssyndrom. Trots mina " hinder" strävar jag efter en så optimistisk syn på tillvaron som möjligt , då jag förstås upplever motsatsen som än mer " bromsande. Välkommen!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.